پایان نامه ارشد

c (2662)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر گروه حسابداری عنوان بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2661)

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه پیام نور مرکزملایر پایان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی عنوان: بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور واحد ملایر در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2659)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :مدیریت عنوان: بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2658)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه حسابداری عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2657)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه حسابداری عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2656)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرگروه حسابداری عنوان بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2655)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر گروه حسابداری گرایش حسابداری عنوان بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فن آوری اطلاعات در رشته حسابداری استاد راهنما دکتر همت فر نگارش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2654)

فصل اول (کلیات) مقدمه بیشتر منابع تامین درآمدهای ارزی، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است، که درآمد حاصله از آن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید و افزایش توان تولید می شود. با توجه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2653)

دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA» رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر» استاد راهنما: دکتر محمد خلیل صالحی Read more…

By 92, ago