پایان نامه ارشد

c (2619)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه گروه مشاوره و راهنمایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) عنوان: بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2618)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تعهدنامه اصالت رساله اینجانب مریم نیک فر دانش آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی که در تاریخ 18/6/1393 از پایان‌نامه خود تحت عنوان “بررسی رابطه هوش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2617)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : روانشناسی عمومی عنوان: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2616)

دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی عنوان: بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی دانشجویان استادراهنما: دكتر کیوان کاکابرایی نگارش: فهیمه منکرسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2615)

دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی عنوان: بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با تاب آوری و سبک های مقابله ای دانشجویان استادراهنما: دكتر کیوان کاکابرایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2614)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی(M.A) عنوان بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬استاد راهنما دكتر حسن اميري Read more…

By 92, ago