پایان نامه ارشد

c (2622)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ………… دانشکده تحصیلات تکمیلی پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد ……………………… M.A گرایش:………………………. عنوان: بررسی نقش مشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانه ی شهر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2633)

3باسمه تعالي دانشگاه پیام نور خنج گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز استاد راهنما: مسعود بیرجندی نگارش: بنار شماره دانشجویی: 307 خرداد 93 چكيده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2623)

بسمه تعالی موضوع : تاثیرمشاوره بر انگیزه پیشرفت تحصیلی وخودپنداره دانش آموزان آموزش و پرورش تهران استاد راهنما: آقای دکتر مصیب یار محمدی دانشجو: ناهیدرضا تقدیر و تشکر به مصداق این روایت ” من لم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2634)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور ابرکوه گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده استاد راهنما: حمید رضا ابراهیمی نگارش: یوسف اسدی زمستان 1390 بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2624)

فصل یکم مقدمه پژوهش مقدمه جمعیت جهان به سرعت رو به سالمندی میرود و نسبت سالمندان در هر سرشماری نسبت به سرشماری قبلی افزایش مییابد. افزایش نسبت سالمندان در اجتماعات، مسایل جدیدی را مطرح ساخته Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2635)

باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعي واستراتژی های كارآفريني درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجویی: زمستان1393 فهرست مطالب Read more…

By 92, ago